Budujeme oceľové haly

Oceľové haly - oceľové konštrukcie

Oceľové haly

OCEĽOVÉ HALY realizujeme od projektu po montáž. Navrhujeme koncepcie, vizualizácie, pripravujeme projekty pre stavebné povolenie, dielenské dokumentácie a realizačné projekty. Dodávame a montujeme aj oceľové haly realizované podľa projektov investorov.

SYSTÉMOVÉ HALY sú riešenia pre zákazníkov, ktorí nemajú vlastné projekty. Ponúkame hotové riešenia, ktoré sa dajú rýchlo a jednoducho prispôsobiť podľa potrieb a očakávaní zákazníka, miesta investície a predpokladaného rozpočtu. 

VYUŽITIE OCEĽOVÝCH HÁL 

  • v priemysle ako výrobné závody a sklady 
  • v poľnohospodárstve pre chov zvierat, výrobu vajec, ako sklady, chladiace priestory, miestnosti na skladovanie strojov a zariadení
  • v obchode ako predajne, supermarkety 
  • športové objekty 

VÝHODY OCEĽOVÝCH HÁL

  • rýchly čas výstavby – vďaka ľahkým a nekomplikovaným prvkom sa hala dá postaviť aj v priebehu jedného týždňa 
  • nízka cena – rýchla výroba v konečnom dôsledku znamená aj nižšie celkové náklady
  • jednoduchá výstavba – veľmi úspešne nahrádzajú murované konštrukcie 
  • jednoduchá demontáž – oceľové haly sa dajú ľahko demontovať, prenášať na iné miesto, skladovať a prepravovať, je to veľmi výhodné predovšetkým v prípade objektov stavaných na určitý čas