Budujeme oceľové haly

O nás

Spoločnosť ProFi Panel s.r.o. poskytuje profesionálne služby ako generálny dodávateľ stavebných investícií doma aj v zahraničí. Naša spoločnosť má mnohoročné skúsenosti, znalosti (know-how), zdroje a schopnosti potrebné na vykonanie investičného procesu čo najoptimálnejšie a najefektívnejšie. 

Sme otvorení na potreby trhu a všetky naše činnosti a aktivity sú transparentné. Pri vytváraní pozitívnych a trvácnych vzťahov s investormi kladieme dôraz na bezpečnosť, inovácie, ekológiu, dodržiavanie dohodnutých termínov, ako aj na výhodné ceny dodávaných služieb.

Zverené úlohy realizujeme v súlade s najvyššími etickými štandardmi dbajúc o úspech investície a spokojnosť zákazníka.