Strešné systémy

Strešný panel  D 1000

plyta_d1000_big

Legenda

 • Profilovaný plechový plášť dáva stenám estetický vzhľad
 • Veľký rádius profilovania zámka zaručuje neporušiteľnosť ochranných vrstiev
 • Súvislé polyuretánové tesnenie-v prípade potreby nanášané až na stavbe
 • Komora chráni pred kapilárnym zatekaním vody
 • Tuhá polyuretánová pena s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami
 • Profilované hrany uľahčujú montáž a zvyšujú tepelnú izoláciu
 •  Súvislé polyuretánové tesnenie zabezpečuje vysokú tepelnú izoláciu-nanáša sa počas výrobného procesu
 • Hliníková fólia zabraňuje prenikaniu vodnej pary do jadra z polyuretánovej peny

tech

Strešný plášť -izolačný panel TERM PIR

plyta_pir_big

Legenda

 • Trapézový plech-nosná vrstva (1)
 • Polyetylénová fólia – parozábrana (2)
 • TERM PIR – termoizolácia (3)
 • PVC fólia alebo bitúmenová strešná krytina – hydroizolácia (4)

Izolačné panely TERM PIR sa využívajú ako tepelná izolácia podláh, terás, stien a plochých striech. Medzi najdôležitejšie vlastnosti PIR izolácie patrí:

 • prekonala všetky v súčasnosti používané tepelné izolácie, tepelná vodivosť λD = 0,023 W / m * K,  pri 10 cm má PIR  rovnaký súčiniteľ prestupu tepla ako vrstva 17 cm minerálnej vlny
 • nízka hmotnosť a  meraná hustota  30 (-2 / + 6) kg / m3 – v porovnaní s hustotou strechy z minerálnej vlny cca 170 kg / m3, môže významne zmierniť záťažovosť strešnej konštrukcie
 • pevnosť v tlaku izolačných panelov PIR je 120 kPa, čo odstraňuje deformácie spôsobené pri výkone, prevádzke a odpratávaní snehu zo strechy
 • nízka absorpcia vody v rozmedzí od 2%, určuje ju štruktúra PIR, ktorá má 90% buniek  uzavretých
 • reakcia na oheň – PIR je materiál odolnejší voči požiaru oproti penovému polystyrénu alebo bývalému polyuretánu. Tieto dosky v súlade s požiadavkami PN-EN 13 165 sú testované na reakciu na oheň v súlade s normou PN-EN 13501-1