Stenové panely

Sendvičový panel – Opláštenie hál sendvičovými panelmi s izoláciou PUR, PIR alebo z minerálnej vlny je jeden z najmodernejších stavebných prvkov súčasnosti. Sendvičový panel je vyrobený obojstranne z oceľového žiarovo-zinkovaného plechu. V štandardnom vyhotovení je lakovaný polyesterovým lakom . Panely PUR, PIR majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti používané hlavne na opláštenie skladov a výrobných hál až po mraziarenské haly. Sendvičový panel s izoláciou z minerálnej vlny má veľmi dobrú požiarnu odolnosť, a preto je ho vhodné použiť na opláštenie hál, kde sú kladené vyššie nároky na požiarnu odolnosť opláštenia.

Stenový panel (Fasádny panel) –  PUR, PIR, minerálna vlna – je možné montovať vertikálne alebo horizontálne na oceľovú konštrukciu, drevenú konštrukciu alebo železobetónovú konštrukciu, prípadne ich kombinácie. Stenové sendvičové  panely sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach, a to s viditeľným spojom, alebo so skrytým spojom. Upevňujú sa na konštrukciu pomocou skrutiek s podložkou. Stenové panely umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž. Stavebnicový systém tepelnoizolačných panelov umožňuje presné pospájanie bez tepelných mostov. Široká škála vyrábaných hrúbok stenových  panelov umožňuje uspokojiť všetky stavebno-fyzikálne požiadavky.

Stenový PUR panel  S 1000 (viditeľný spoj)

S1000
1. Profilovaný plechový plášť dáva stenám estetický vzhľad
2. Veľký rádius profilovania zámku zaručuje neporušiteľnosť ochranných vrstiev plechu
3. Dvojitý spojovací zámok zaisťuje vysokú tesnosť voči šíreniu ohňa
4. Profilované hrany uľahčujú montáž a zvyšujú tepelnú izoláciu
5. Tuhá polyuretánová pena s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami
6. Súvislé polyuretánové tesnenie zabezpečuje vysokú tepelnú izoláciu – nanáša sa počas výrobného procesu
7. Hliníková fólia zabraňuje prenikaniu vodnej pary do jadra z polyuretánovej peny

POUŽITIE
Stenový panel GORLICKA S 1000 je určený na zhotovenie vonkajších krycích stien a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Panely S 1000 sa môžu montovať zvisle aj vodorovne, ako aj jedno a viacdielne stenové prvky.
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PANELOV
Stenový panel  S 1000 sa vyrába v štyroch hrúbkach jadra: 40, 60, 80 a 100 mm. Plášť panela tvorí oceľový plech o hrúbke 0,50 mm, obojstranne pozinkovaný druhu S280GD+Z275 podľa PN-EN 10326:2006 natretý organickým polyesterovým lakom s hrúbkou vrstvy 25 µm. Termoizolačné jadro panela tvorí tvrdá polyuretánová pena (PUR) o hustote 40−3+3 kg/m3. Modulárna šírka je 1000 mm alebo 1140 mm (pre panely s hrúbkou 60 mm a silnejší, a profiláciu L a M). Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 12 m. Na špeciálnu objednávku zákazníka dodávame tiež kratšie panely od 2 m a dlhšie ako 12m, pričom maximálna dĺžka je 16,5 m. Tesnosť spojov panelov zaručuje polyuretánové tesnenie PUS nanášané počas výrobného procesu.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Termoizolačné vlastnosti panelov závisia od hrúbky jadra a charakterizujú sa koeficientom prenikania tepla u hotovej steny (pri zohľadnení spojov). Akustické parametre panelov boli stanovené na základe PN-EN ISO 717-1:1999. Stenové panely sa môžu používať na zhotovenie priečok, u ktorých požadované zvukoizolačné vlastnosti nie sú väčšie, ako je uvedené v technickom liste. Vzhľadom na požiarnu odolnosť boli stenové sendvičové panely GORLICKA S 1000 klasifikované podľa PN-B-02851-1:1997 ako nešíriace oheň (NRO). Na základe PN-EN-13501-1:2004 získal panel podľa reakcie na oheň klasifikáciu: základnú B, vzhľadom na uvoľňovanie dymu : s2, vzhľadom na výskyt horiacich kvapiek a tuhých odpadov: dO, Na základe PN-EN-13501-2:2004 panel GORLICKA S 1000 o hrúbke 100 mm získal podľa požiarnej odolnosti klasifikáciu: požiarna nepriepustnosť – E60 a tepelná izolácia EI 15. Odolnosť voči chemickej korózii – sendvičové panely GORLICKA sú vhodné na použitie v prostredí s kategóriou korozívnosti atmosféry C1, C2, C3 podľa PN-EN ISO 12944-2.
Technický list na stiahnutie tu: s1000_polyuretan

Stenový PUR panel U 1000 (skrytý spoj)
U1000
1. Profilovaný plechový plášť steny dáva stenám estetický vzhľad
2. Skryté upevňovcí spoj dáva fasádam jednotnejší vzhľad
3. Veľký rádius profilovania zámku zaručuje neporušiteľnosť ochranných vrstiev plechu
4. Dvojitý spojovací zámok zaisťuje vysokú tesnosť voči šíreniu ohňa
5. Pomocný žliabok uľahčuje polohovanie upevňovacieho prvku
6. Profilované hrany uľahčujú montáž a zvyšujú tepelnú izoláciu
7. Súvislé polyuretánové tesnenie zabezpečuje vysokú tepelnú izoláciu – nanáša sa počas výrobného procesu
8. Hliníková fólia zabraňuje prenikaniu vodnej pary do jadra z polyuretánovej peny
9. Tuhá polyuretánová pena s veľmi dobrými termoizolačnými vlastnosťami

POUŽITIE
Stenový panel GORLICKA U 1000 je určený na zhotovenie vonkajších krycích stien a vnútorných priečok v objektoch so skeletovou konštrukciou. Panely U 1000 sa môžu montovať zvisle aj vodorovne, ako aj jedno a viacdielne stenové prvky.
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PANELOV
Stenový panel GORLICKA U 1000 sa vyrába v štyroch hrúbkach jadra: 60, 80, 100 a 120 mm. Plášť panela tvorí oceľový plech o hrúbke 0,50 mm, obojstranne pozinkovaný druhu S280GD+Z275 podľa PN-EN 10326:2006 natretý organickým polyesterovým lakom s hrúbkou vrstvy 25 µm. Termoizolačné jadro panela tvorí tvrdá polyuretánová pena (PUR) o hustote 40−3+3 kg/m3. Modulárna šírka je 1000 mm. Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 12 m. Na špeciálnu objednávku zákazníka dodávame tiež kratšie panely od 2 m a dlhšie ako 12m, pričom maximálna dĺžka je 16,5 m. Tesnosť spojov panelov zaručuje polyuretánové tesnenie PUS nanášané počas výrobného procesu.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Termoizolačné vlastnosti panelov závisia od hrúbky jadra a charakterizujú sa koeficientom prenikania tepla u hotovej steny (pri zohľadnení spojov). Akustické parametre panelov boli stanovené na základe PN-EN ISO 717-1:1999. Stenové panely sa môžu používať na zhotovenie priečok, u ktorých požadované zvukoizolačné vlastnosti nie sú väčšie, ako sú uvedené v technickom liste. Vzhľadom na požiarnu odolnosť boli stenové sendvičové panely GORLICKA U 1000 klasifikované podľa PN-B-02851-1:1997 ako nešíriace oheň (NRO). Na základe PN-EN-13501-1:2004 získal panel podľa reakcie na oheň klasifikáciu: základnú B, vzhľadom na uvoľňovanie dymu : s2, vzhľadom na výskyt horiacich kvapiek a tuhých odpadov: dO, Na základe PN-EN-13501-2:2004 panel GORLICKA S 1000 o hrúbke 100 mm získal podľa požiarnej odolnosti klasifikáciu: požiarna nepriepustnosť – E60 a tepelná izolácia EI 15. Odolnosť voči chemickej korózii – sendvičové panely GORLICKA sú vhodné na použitie v prostredí s kategóriou korozívnosti atmosféry C1, C2, C3 podľa PN-EN ISO 12944-2.
Technický list na stiahnutie tu: u1000

Chladiarenský panel CH 1000 (viditeľný spoj)
ch1000
1. Profilovaný plechový plášť dáva stenám estetický vzhľad
2. Tesniaca hmota sa nanáša až na stavbe
3. Veľký rádius profilovania zámka zaručuje neporušiteľnosť ochranných vrstiev plechu
4. Profilované hrany uľahčujú montáž a zvyšujú tepelnú izoláciu
5. Dvojitý spojovací zámok panelu zaručuje vysokú tesnosť voči šíreniu sa ohňa
6. Labyrintový styk jadra likviduje tepelný most
7. Jadro z tuhej polyuretánovej peny s veľmi dobrými tepelnoizolačnými schopnosťami.
8. Hliníková fólia zabraňuje prenikaniu vodnej pary do jadra z polyuretánovej peny

POUŽITIE
Chladiarenský panel GORLICKA CH 1000 je určený na zhotovenie stien a stropov miestností so zníženou teplotou – chladiarenských komorách (t>0°) mraziarenských komorách (t<0°). Panely  CH 1000 sa môžu montovať zvisle aj vodorovne, ako aj jedno a viacdielne stenové a stropové prvky.
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI PANELOV
Chladiarenský panel GORLICKA CH 1000 sa vyrába v štyroch hrúbkach jadra: 100, 120, 160 a 200 mm. Plášť panela tvorí oceľový plech o hrúbke 0,50; 0,55 alebo 0,60 mm, obojstranne pozinkovaný druhu S280GD+Z275 podľa PN-EN 10326:2006 natretý organickým polyesterovým lakom s hrúbkou vrstvy 25 µm. Termoizolačné jadro panela tvorí tvrdá polyuretánová pena (PUR) o hustote 40−3+3 kg/m3. Modulárna šírka je 1000 mm alebo 1140 mm (pre panely s hrúbkou 60 mm a silnejší a profiláciu L a M). Štandardné dĺžky panelov sú od 2 do 12 m. Na špeciálnu objednávku zákazníka dodávame tiež kratšie panely od 2 m a dlhšie ako 12m, pričom maximálna dĺžka je 16,5 m. Tesnosť spojov panelov zaručuje polyuretánové tesnenie PUS nanášané počas výrobného procesu.
TECHNICKÉ PARAMETRE
Termoizolačné vlastnosti panelov závisia od hrúbky jadra a charakterizujú sa koeficientom prenikania tepla u hotovej steny (pri zohľadnení spojov). Akustické parametre panelov boli stanovené na základe PN-EN ISO 717-1:1999. Chladiarenské panely sa môžu používať na priečky, u ktorých požadované zvukoizolačné vlastnosti ne sú väčšie ako je uvedené v technickom liste. Vzhľadom na požiarnu odolnosť boli chladiarenské sendvičové panely GORLICKA CH 1000 klasifikované podľa PN-B-02851-1:1997 ako klasifikované podľa (Č.O). Na základe PN-EN-13501-1:2004 panel získal podľa požiarnej odolnosti klasifikáciu: základnú B, vzhľadom na uvoľňovanie dymu: s2, vzhľadom na výskyt horiacich kvapiek a tuhých odpadov: dO. Odolnosť voči chemickej korózii – sendvičové panely GORLICKA sú vhodné na použitie v prostredí s kategóriou korozívnosti atmosféry C1, C2, C3 podľa PN-EN ISO 12944-2.
Technický list na stiahnutie tu: ch1000